ΔΣΑ: Ερώτημα του Δικηγορικού Συλλόγου προς το Υπουργείο Εργασίας για την ρύθμιση οφειλών του ν 4038/2012

0

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων αρκετών Δικηγόρων αναφορικά με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 ρύθμιση οφειλών προς το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ για το ασφαλιστικό έτος 2011, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Γιάννης Αδαμόπουλος ανέλαβε πρωτοβουλία προώθησης των σχετικών ερωτημάτων των συναδέλφων και έπειτα από επικοινωνία και συνεργασία του με τον Αν. Πρόεδρο του Τομέα Ασφάλισης Νομικών κ. Δημήτριο Κωστάκη πρότεινε (προς το σκοπό παροχής διευκρινίσεων) να συνταχθεί η ακόλουθη επιστολή, η οποία και απεστάλη την 5-4-2012 προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γεν. Γραμμ. Κοινων. Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων).
 

Σχόλια