ΔΣΑ: Η αλήθεια της “προνομιούχου” δικηγορίας σε αριθμούς…

0

Αποκαθιστούμε την αλήθεια: Καταδεικνύουμε με αριθμούς τα «προνόμια» της δικηγορίας και επισημαίνουμε με στέρεη επιχειρηματολογία τα αντιαναπτυξιακά αδιέξοδα στα οποία μας οδηγούν οι έξωθεν επιβαλλόμενες πολιτικές.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στο αρχείο που επισυνάπτεται αποτελούν αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, η οποία όμως παραγνωρίζεται – τόσο από την πολιτική ηγεσία του τόπου, όσο και από τους γνωστούς πλέον εξωθεσμικούς και δημοκρατικά ανομιμοποίητους παράγοντες που διεκδικούν αποφασιστικό ρόλο επί ζητημάτων νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας – με αποτέλεσμα να εντείνεται η επιβολή σε βάρος των μελών της δικηγορικής κοινότητας δυσανάλογων και κοινωνικά άδικων οικονομικών μέτρων αμιγώς εισπρακτικού χαρακτήρα, πλήττοντας αδιακρίτως το μέσο συνάδελφο, ιδίως δε τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο.

Εντελώς ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ο αριθμός των Δικηγόρων που δεν παραστάθηκαν ούτε καν κατά τη συζήτηση μίας υπόθεσης αυξήθηκε ραγδαία και κατά τρόπο πρωτοφανή κατά το τελευταίο έτος, φτάνοντας τις 7.432, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,35% των κατά την περίοδο αυτή μελών της δικηγορικής κοινότητας της Αθήνας. Εύλογα διερωτάται κανείς πως μπορεί να θεωρείται προνομιούχος ένας κλάδος όταν σχεδόν το ένα τρίτο των μελών του δεν απέκτησε μέσα σε ένα ολόκληρο έτος το παραμικρό εισόδημα από την κατεξοχήν δικηγορική δραστηριότητα – την παράσταση ενώπιον Δικαστηρίου.

Περαιτέρω, γεγονός αποτελεί και η συνεχής αύξηση του αριθμού των συναδέλφων, που δεν συνέπραξαν στην υπογραφή συμβολαίων, ο οποίος ανήλθε στις 11.584 κατά το έτος 2011 (ποσοστό 53,54%). Με άλλα λόγια, περισσότεροι από τους μισούς Δικηγόρους της Αθήνας δεν συνέπραξαν κατά το τελευταίο έτος στην υπογραφή κανενός συμβολαίου

Συντονίζουμε τις προσπάθειες και τις δράσεις μας για την αποκατάσταση της αλήθειας και τον τερματισμό της στοχοποίησής μας ως κλάδου.

Η παράθεση των επιχειρημάτων μας αποσκοπεί στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ