ΔΣΑ: Η ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων πραγματοποιεί στάσεις εργασίας

0

Η ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων πραγματοποιεί απο 6 έως 10 Ιουνίου 2011 3ωρες καθημερινές στάσεις εργασίας από ώρα 12:00 έως λήξη ωραρίου

Σχόλια