ΔΣΑ: Ιδρυση νέων Εφετείων

0

Με τα υπ’ αριθμ 27,28,29 και 30 Π.Δ. της 13/3/2011 (ΦΕΚ Α’ αρ. φύλλου 80) ιδρύθηκαν τα Εφετεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και ορισμό μεταβατικής έδρας στο Πρωτοδικείο Χίου, Ανατολικής Κρήτης και Ευβοίας αντιστοίχως.
Χρόνος έναρξης λειτουργίας ορίζεται η 16.9.2011.

Σχόλια