ΔΣΑ: Καταβολή παραβόλων διορισμού νέου δικηγόρου στην Εθνική Τράπεζα

0

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Η καταβολή του παράβολου διορισμού γίνεται στην Εθνική Τράπεζα με την ON LINE διαδικασία TR 4300 με τα εξής στοιχεία:

Αριθμός πελάτη ΕΤΕ (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ) : 9805690008

Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ / ΤΑΝ : 040 – 546154 – 57
Κωδικός αιτιολογίας : 4 ΠΟΣΟ: 208,02 ευρώ

Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ / Τ.Ε.Α.Δ. : 040 – 546155 – 31
Κωδικός αιτιολογίας : 4 ΠΟΣΟ: 2,93 ευρώ

Κωδικός υπόχρεου: 4755100 (ή ο Α.Μ./Τ.Α.Ν. σε περίπτωση ήδη ασφαλισμένου στον Τ.Α.Ν. ως ασκούμενου)

Καταθέτης: Ονοματεπώνυμο Δικηγόρου

Το γραμμάτιο είσπραξης της ΕΤΕ υποβάλλεται απευθείας στο Υπουργείο

Δικαιοσύνης για τη διαδικασία διορισμού.

.

Σχόλια