ΔΣΑ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων η 30/11

0

Σας υπενθυμίζουμε ότι, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, έχει παραταθεί για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ (π.δ.186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
 

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

 

Σχόλια