ΔΣΑ: Μέρισμα Β’ Εξαμήνου 2013

0

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΡΙΣΜΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Από 18-12-2013 αρχίζει η διανομή του μερίσματος Β’ εξαμήνου 2013. Το καθαρό ποσό είναι 30 ευρώ (Μικτό: 35,29 € -15% φόρος (5,29 ευρώ) = 30 ευρώ.
Η ανάληψη του μερίσματος μπορεί να γίνει σε όλα τα ΑΤΜ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ όλο Το 24ωρο χωρίς χρέωση και στα ΑΤΜ των άλλων Τραπεζών με χρέωση. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή του προσωπικού κωδικού (ΡΙΝ) πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα Καρτών τηλ. 210-3898989 ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας Πειραιώς τηλ. 210-3288000 ή να επισκεφθείτε το πλησιέστερο κατάστημα.
Υπενθυμίζεται ότι η κύρια πηγή εσόδου του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας είναι τα συμβόλαια (παρακράτηση 25%) και ακολουθούν με μικρή συμμετοχή οι απαλλοτριώσεις (παρακράτηση ανάλογη της αμοιβής – ΦΕΚ Β’ 555/8-5-2003) και οι συνδικίες (παρακράτηση ανάλογη της αντιμισθίας – ΦΕΚ Β’ 1518/4-12-2002). Στο συνολικό ποσό προστίθενται οι τόκοι του λογαριασμού. Δεν αποτελούν πηγή του Ταμείου Συνεργασίας οι προεισπράξεις των δικηγορικών αμοιβών ενώπιον των Δικαστηρίων.
Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2013 (30-11-2013) εξεδόθησαν 3.479 γραμμάτια προείσπραξης Συμβολαίων
        

2012 22.997
2011 41.008
2010 62.654
2009

71.692

 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι μεταξύ των ετών 2010-2011 υπάρχει μείωση γραμματίων κατά 34,55%, μεταξύ των ετών 2009-2011 η μείωση ανέρχεται σε 42,80%, ενώ μεταξύ των ετών 2009-2012 η μείωση ανέρχεται σε 67,93%.
Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 4093/2012 ( ΦΕΚ 222/ 12-11-2012) άρθρο πρώτο, παρ. ΙΓ η υποχρεωτική παράσταση ισχύει μόνο για τον αγοραστή και για συμβόλαια άνω των 80.000 €.
Δεν δικαιούνται μερίσματος:
α) Όσοι τελούν σε αναστολή.
β) Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας – σπουδές).
γ) Βουλευτές – Ευρωβουλευτές
δ) Όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση. (ανανέωση ταυτότητας) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι δικαιούχοι έχουν εκκρεμότητες με συνδικίες ή κατασχέσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με το Λογιστήριο του Δ.Σ.Α.
Διαδικασία υπολογισμού μερίσματος: Το συνολικό ποσό του εξαμήνου, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διαχείρισης του λογαριασμού, διαιρείται με τον αριθμό των δικαιούχων δικηγόρων και έτσι προκύπτει το μικτό ποσό του μερίσματος, που αναλογεί σε κάθε δικηγόρο. Στη συνέχεια (ν. 2753/1999), παρακρατείται φόρος 15% και προκύπτει τελικά το καθαρό προς διανομή ποσό. Το τελικό ποσό της διανομής επηρεάζεται από τα μεγέθη των εισροών και των δικαιούχων δικηγόρων.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ         ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια