ΔΣΑ: Μεταστέγαση του Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης (Δήμων Καλλιθέας και Π. Φαλήρου)

0

Το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης το οποίο τηρεί το κτηματολόγιο των Δήμων Καλλιθέας και Π. Φαλήρου, πρόκειται να μεταφερθεί στο κτίριο του Ο.Κ.Χ.Ε. επί της οδού Τιμ. Βάσσου 11-13 στην πλατεία Μαβίλη. Η μεταφορά θα γίνει από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2011.
Τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου το γραφείο θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο για την παραλαβή των διεκπεραιωμένων αιτήσεων.
Τα νέα τηλέφωνα του Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης θα είναι τα εξής:
2111044720 και 2111044721 Γραμματεία
2111044722 fax
2111044723-26 υπάλληλοι χορηγήσεων.
Η παλαιά γραμμή τηλεφώνων, 210 3219988 και το fax 2103219978 θα λειτουργήσουν για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να παρέχουν μαγνητοφωνημένες πληροφορίες για την νέα διεύθυνση και τα τηλέφωνα του Γραφείου.
 

Σχόλια