ΔΣΑ: Νέο Γραφείο Προείσπραξης στο Ειρηνοδικείο

0

Στην αίθουσα του Δ.Σ.Α., στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου, λειτουργεί γραφείο Προείσπραξης εκτός των ήδη υπαρχόντων γραφείων.
Επίσης, στον ίδιο χώρο έχουν τοποθετηθεί από τον Δ.Σ.Α. Η/Υ για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων.
 

Σχόλια