ΔΣΑ: Οι Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις Φ.Π.Α. στη 2η Θέση του Πίνακα Κατάταξης Δανειστών

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών πληροφορήθηκε, με έκπληξη, οργή και αγανάκτηση, τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν. 4141/2013 – Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης Παροχής Πιστώσεων και Άλλες Διατάξεις (Φ.Ε.Κ. Α’ 81), με την οποία η κυβέρνηση – εν κρυπτώ και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς – προέταξε, επί πλειστηριασμών, πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων, το προνόμιο του Ελληνικού Δημοσίου επί των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων Φ.Π.Α., με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, στη 2η  θέση του πίνακα κατάταξης δανειστών (!), δηλαδή πάνω από τις απαιτήσεις των εργαζομένων, των δικηγόρων, των δασκάλων, κ.λπ.

Περαιτέρω, αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη αναγωγή των απαιτήσεων των κοινωνικοασφαλιστικών φορέων στην 3η τάξη, μαζί με τις απαιτήσεις των εργαζομένων, των δικηγόρων, των δασκάλων, κ.λπ., με αποτέλεσμα να επέρχεται σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων με τους ως άνω, κατ’ ουσία εξανεμίζεται πλήρως η δυνατότητα ικανοποίησης των τελευταίων για οφειλόμενα δεδουλευμένα και αποζημιώσεις, έστω και κατά ένα μικρό τμήμα των απαιτήσεών τους, αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και οι τιμές στις οποίες είθισται να εκπλειστηριάζονται τα ακίνητα.

Με τα δεδομένα αυτά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών:

1) στηλιτεύει για ακόμα μια φορά την επιλογή της πολιτικής εξουσίας να «αποφασίζει» και να «διατάσσει» μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα, περιστέλλοντας κεκτημένα δικαιώματα των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να ικανοποιηθούν το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, που, εντούτοις, διαθέτουν ήδη ένα κατά πολύ ισχυρότερο οπλοστάσιο διεκδίκησης των απαιτήσεών τους έναντι των πολιτών, οι οποίοι, για να εκδώσουν εκτελεστό τίτλο, πρέπει προηγουμένως να υποστούν τη γνωστή πολυσχιδή, δαιδαλώδη, χρονοβόρα και υψηλού κόστους προβλεπόμενη διαδικασία, και

2) καλεί το σύνολο των κοινωνικών φορέων σε συλλογική αντίδραση κατά των ως άνω αντεργατικών, αντικοινωνικών και, εν τέλει, αντιδημοκρατικών μέτρων, με στόχο την άμεση κατάργησή τους.
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια