ΔΣΑ: Παράταση της Άσκησης στα Δικαστήρια των Αθηνών

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών καλούν όσους από τους ασκούμενους δικηγόρους πραγματοποίησαν άσκηση στα Δικαστήρια της Αθήνας κατά το εξάμηνο από 16 Ιανουαρίου 2012 έως 15 Ιουλίου 2012 και επιθυμούν να παραταθεί η άσκησή τους σε αυτά για ένα εξάμηνο ακόμη χωρίς διακοπή, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκούνται, και τηλέφωνο επικοινωνίας):
 
– ηλεκτρονικά, στο e-mail της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων (eanda.gr@gmail.com) από 4 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου 2012. (Οι συνάδελφοι οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά θα λάβουν σχετική επιβεβαίωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει. Αν αυτό δεν συμβεί, παρακαλούνται να το δηλώσουν εντός των επόμενων είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ε.Α.Ν.Δ.Α. (eanda.gr@gmail.com), προκειμένου να ελεγχθεί η υποβολή της δήλωσης), ή
– έντυπα, στα γραφεία της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Μαυρομιχάλη 4, 1ος όροφος), την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 και την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012, ώρες 6-8 μ.μ.
Οι παραπάνω συμμετοχές θα γίνουν όλες δεκτές, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων των ασκουμένων που δεν θα καλυφθούν κατά το τρέχον εξάμηνο (από 17-9-2012 έως 15-3-2013) ενώ στην περίπτωση που θα υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό των κενών θέσεων ασκουμένων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, από εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, στις  14 Σεπτεμβρίου 2012.
Καλή επιτυχία σε όλους τους ενδιαφερόμενους!
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΟΣ
 

Σχόλια