ΔΣΑ : Παρέμβαση ενώπιον του ΕΔΔΑ κατά του μνημονίου

0

Κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου που παρέθεσαν οι Πρόεδρου του ΔΣΑ και του ΤΕΕ κ.κ. Γιάννης Αδαμόπουλος και Χρήστος Σπίρτζης ανακοινώθηκε το πλαίσιο των θεσμικών πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων που αναλαμβάνουν οι ως άνω επιστημονικοί φορείς κατά του μνημονίου.
Ειδικότερα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τον Απρίλιο του 2010 ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάδειξη των νομικών πλημμελειών των εκτελεστικών νόμων του Μνημονίου. Συνεπής στον – κατά το νόμο (άρθρο 199 Κώδικα περί Δικηγόρων) – αναγνωρισμένο θεσμικό του ρόλο και σεβόμενος τη διαχρονική ιστορία του, η οποία τον αταξίωσε στη συνείδηση του μέσου πολίτη ως υπερασπιστή δικαιωμάτων και θεματοφύλακα θεσμών, αποφάσισε να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των δοκιμαζόμενων από τις πρωτοφανείς εισοδηματικές περικοπές συμπολιτών μας, κάνοντας χρήση του παρεχόμενου νομικού οπλοστασίου έναντι ρυθμίσεων προδήλως παράνομων και αντισυνταγματικών. Προς το σκοπό αυτό προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούλιο του 2010, από κοινού με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, άλλους φορείς καθώς και φυσικά πρόσωπα.
Στις 20.02.2012, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 668/2012 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, με την οποία απερρίφθη στο σύνολο της η ως άνω αίτηση ακύρωσης, με την οποία κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η περικοπή των αποδοχών και των επιδομάτων όλων εργαζομένων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και των συνταξιοδοτικών παροχών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης κάλυψης οικονομικών αναγκών της χώρας, δηλαδή εξυπηρετεί σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και σκοπούς κοινού ενδιαφέροντος των κρατών μελών της Ευρωζώνης.
Ωστόσο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνεχίζουν να μάχονται κατά των επαχθών  μέτρων που λαμβάνονται σε βάρος των εργαζομένων και συνταξιούχων συνεπεία του Μνημονίου, που κλυδωνίζουν το κράτος δικαίου και προσβάλλουν θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που ανατρέπουν κατακτήσεις δεκαετιών, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και οδηγούν τελικά στην κοινωνική εξαθλίωση σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να απευθυνθούμε  στο τελευταίο καταφύγιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ,στο Στρασβούργο  για την  κατάφωρη παραβίαση  των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ελλήνων, τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Προς το σκοπό αυτό, η Δικηγόρος Αθηνών κα. Ιωάννα Κουφάκη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία υπηρετεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και είχε προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ως φυσικό πρόσωπο, κατέθεσε στις 31.8.2012 προσφυγή στο ΕΔΔΑ, με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που άσκησαν παρεμβάσεις υπέρ αυτής, που υπογράφονται από τους Δικηγόρους Αθηνών: α) Δημήτρη Παξινό, τ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, β) Γιάννη Αδαμόπουλο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών γ) Αντώνη Αργυρό, δ) Βασίλη Χειρδάρη και ε) Θεόδωρο Σχινά.
Οι λόγοι που προβάλλονται ενώπιον του ΕΔΔΑ είναι, συνοπτικά, οι εξής:
1) Προσβολή του δικαιώματος στην περιουσία, το οποίο – σύμφωνα με το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου  Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ – επιβάλλεται να τυγχάνει αυτοτελούς προστασίας. Οι προβλεπόμενες από τους νόμους 3833/2010 και 3845/2010 μειώσεις των αποδοχών των Ελλήνων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα  έχουν διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, προβαίνουν δε σε πλήρη αφαίρεση ή δραστική περικοπή των καταβλητέων αποδοχών και ως εκ τούτου, οι σχετικές ρυθμίσεις συνεπάγονται και ισοδυναμούν ουσιαστικά με στέρηση της περιουσίας.
2) Παραβίαση γενικά παραδεδεγμένων αρχών του δικαίου, κυρίως δε:
α) της αρχής της αναλογικότητας,
β) της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και
γ) της αρχής του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, καθώς με τους ανωτέρω νόμους 3833/2010 και 3845/2010  επιβλήθηκαν  τεράστιες μειώσεις των αποδοχών αναδρομικά, χωρίς προηγούμενη μελέτη και χωρίς καμία ορθολογιστική και δίκαιη αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Χώρα.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καταφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσω των πρόωρων Παρεμβάσεών τους, προκειμένου να αναδείξουν την πολιτική σημασία και τη σοβαρότητα της προσφυγής, με τη βεβαιότητα ότι θα προστατευθούν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, τα οποία παραβιάζονται συνεχώς και συστηματικά και αφαιρούνται αναδρομικά τα κεκτημένα ενοχικά δικαιώματά τους (μισθοί και συντάξεις), με αποτέλεσμα να προσβάλλεται το αίσθημα και η ασφάλεια δικαίου, πλήττοντας τον ίδιο τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας.
«Aπέναντι στους δανειστές είμαστε οφειλέτες, δεν είμαστε υπήκοοι», όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης, πρ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 

Σχόλια