ΔΣΑ: Παρέμβαση του Προέδρου του Δ.Σ.Α. στους αρμόδιους Υπουργούς για τους υπό μετάταξη Δικηγόρους των Μ.Μ.Μ

0

Αθήνα, 11.4.2011
Αρ. Πρωτ. 1

Προς
– κ. Ιωάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– κ. Δημήτριο Ρέππα
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
– κ. Ευσταθία Μπεργελέ
Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 3920/2011 που αφορά στην «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής», προέβλεψε τη μετάταξη 1500 περίπου εργαζομένων των εταιρειών που εκτελούν το έργο των δημόσιων συγκοινωνιών Αττικής (ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΟΑΣΑ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ).
Την 10.03.2011 κατά ευθεία παράβαση της διαδικασίας του άρθρου 9, παρ. 2, 3 & 4 του ως άνω νόμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.gspa.gr) πίνακας (σχ.1) με συγκεκριμένες ειδικότητες του προσωπικού των εταιρειών αυτών που χαρακτηριζόταν πλεονάζον!!! Η ανάρτηση αυτή αφενός δεν προβλεπόταν, αφετέρου προηγήθηκε της δημοσίευσης των κενών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ρητά ορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του ως άνω Νόμου. Ο πίνακας αυτός – αγνώστου συντάκτη – περιλάμβανε και 17 θέσεις δικηγόρων, εξομοιώνοντας και κατατάσσοντας τους τελευταίους στο “…Διοικητικό Προσωπικό” χαρακτηρίζοντάς τους ως «πλεονάζοντες» και συνεπώς «υπό μετάταξη», δημιουργώντας ήδη από την 10.03.2011 έντονη ανησυχία και ανασφάλεια στις τάξεις των εμμίσθων συναδέλφων μας.
Την 04.04.2011 αναρτήθηκε πίνακας των κενών θέσεων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει μόλις 29 κενές θέσεις Δικηγόρων στην Αττική, αμφισβητούμενων λοιπών στοιχείων και όρων απασχόλησης. (π.χ. ειδικότητα: Νομικός χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για θέση εμμίσθου δικηγόρου ή απλού διοικητικού υπαλλήλου με νομικές γνώσεις)

Με βάση τα ανωτέρω:
Ενιστάμεθα:

1. Στο μη αιτιολογημένο χαρακτηρισμό ως πλεοναζόντων 17 Δικηγόρων των ανωτέρω εταιρειών. Μετά τις ανωτέρω εξελίξεις σας δηλώνουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αντιτίθεται σε οιαδήποτε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας που μοναδικό αποτέλεσμα φαίνεται να έχει την αποψίλωση των ανωτέρω εταιρειών από τους δικηγόρους, την εξαφάνιση των θεσμοθετημένων νομικών τους υπηρεσιών και πιθανώς την ανάθεση, πλέον, των δικαστικών υποθέσεών τους και συνολικά της νομικής υποστήριξης σε εξωτερικά δικηγορικά γραφεία με αμφισβητήσιμη διαδικασία ανάθεσης και κόστος καταφανώς μεγαλύτερο! (βλ.σχετ.2). Δεν τίθεται ούτε μπορεί να τεθεί ζήτημα «μετάταξης» για συνάδελφο Δικηγόρο, καθώς ο τελευταίος δεν είναι ούτε μπορεί να νοηθεί ως μισθωτός ή υπάλληλος υπό καμία έννοια. Ως εκ τούτου εντελώς αδόκιμα χρησιμοποιείται ο όρος αυτός με μοναδικό στόχο την εξομοίωση του Δικηγόρου με τους λοιπούς διοικητικούς υπαλλήλους .

Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου να διασφαλιστούν τα όρια της αξιοπρέπειας των εμμίσθων συναδέλφων μας, ζητούμε τα εξής:
1.Την άμεση γνωστοποίηση / κοινοποίηση σε εμάς της επιτροπής, των όρων και των κριτηρίων με βάση τα οποία θα διεξαχθεί η μεταφορά των εμμίσθων συναδέλφων μας δικηγόρων και η κατανομή τους στις διαθέσιμες θέσεις των φορέων υποδοχής, καθώς οι λεπτομέρειες αυτές απουσιάζουν από τον Νόμο 3920/2011. Επίσης λεπτομέρειες για τις διαθέσιμες θέσεις που κοινοποιήθηκαν στους συναδέλφους, καθώς σημαντικό μέρος αυτών δεν διευκρινίζεται εάν αφορά σε Δικηγόρους ή γενικά αποφοίτους νομικών σχολών.
2.Την απαραίτητη συμμετοχή εκπροσώπου του Δ.Σ. του ΔΣΑ στην επιτροπή ή το όργανο που θα μας γνωστοποιηθεί ότι θα αποφασίσει για τη μεταφορά των αιτούντων Δικηγόρων από τους υφιστάμενους φορείς στους φορείς υποδοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και αξιοκρατία στην επιλογή καθώς και ότι οι θέσεις υποδοχής είναι πράγματι θέσεις απασχόλησης εμμίσθων δικηγόρων και δεν υποκρύπτουν άλλους κρύφιους όρους απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών.
3.Τη διασφάλιση αξιοκρατικής διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων των φορέων υποδοχής στην περίπτωση που δεν τοποθετηθούν στις θέσεις επιλογής τους.
4.Τέλος, την τήρηση και το σεβασμό από τους φορείς υποδοχής των συνθηκών και των όρων λειτουργίας τους ως δικηγόρων στους φορείς προέλευσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 • Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΜΕΛ
   
 • Νομική Υπηρεσία ΑΜΕΛ
   
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΑΜ
   
 • Νομική Υπηρεσία ΤΡΑΜ
   
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο ΗΣΑΠ
   
 • Νομική Υπηρεσία ΗΣΑΠ
   
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΑΣΑ
   
 • Νομική Υπηρεσία ΟΑΣΑ
   
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο ΗΛΠΑΠ
   
 • Νομική Υπηρεσία ΗΛΠΑΠ
   
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΘΕΛ
   
 • Νομική Υπηρεσία ΕΘΕΛ
   
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ
   
 • Νομική Υπηρεσία ΟΣΕ
   
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ
   
 • Νομική Υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Κοινοποίηση:

Σχόλια