ΔΣΑ: Προωθούμενα φορολογικά μέτρα. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

0

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
Αθήνα, 27.9.2012    

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. συνήλθε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση ενόψει των εξαγγελιών για αλλαγή του φορολογικού συστήματος και των λοιπών οικονομικών μέτρων. Υπό τα δεδομένα και την εν γένει κατάσταση που διαμορφώνονται:     

Εκφράζει τη ριζική αντίθεσή του στη φημολογούμενη κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και των λοιπών φορολογικών μέτρων.        

Διαπιστώνει και καταγγέλλει ότι, ενώ έχει έγκαιρα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις για ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό για τα δημόσια έσοδα φορολογικό σύστημα, αυτές δεν έχουν καν ληφθεί υπόψη.        

Τα φορολογικά μέτρα που εξαγγέλλονται, εάν εφαρμοσθούν – σε συνδυασμό με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, την περικοπή μισθών, εφάπαξ κ.λ.π. – σε εποχή βαθιάς ύφεσης θέτουν εκτός επαγγέλματος και εξαθλιώνουν μεγάλο αριθμό Δικηγόρων, ιδιαίτερα νέων και γυναικών. Η τραγική οικονομική θέση των Δικηγόρων επιβεβαιώνεται από επίσημα στοιχεία (π.χ. προεισπράξεις, συμβόλαια) και πλήττουν ουσιαστικά τον υπερασπιστή Δικηγόρο, το φρόνημα του οποίου θέλουν να κάμψουν. [Εντελώς ενδεικτικά, παραθέτουμε ότι ο αριθμός των Δικηγόρων που δεν παραστάθηκαν ούτε καν κατά τη συζήτηση μίας υπόθεσης αυξήθηκε ραγδαία και κατά τρόπο πρωτοφανή κατά το τελευταίο έτος, φτάνοντας τις 7.432, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,35% των κατά την περίοδο αυτή μελών της δικηγορικής κοινότητας της Αθήνας. Περαιτέρω, γεγονός αποτελεί και η συνεχής αύξηση του αριθμού των συναδέλφων, ο οποίος ανήλθε στις 11.584 κατά το έτος 2011 (ποσοστό 53,54%). Με άλλα λόγια, περισσότεροι από τους μισούς Δικηγόρους της Αθήνας δεν συνέπραξαν κατά το τελευταίο έτος στην υπογραφή κανενός συμβολαίου.].        

Σημειώνει ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις είναι κρίκος στην αλυσίδα σειράς μέτρων που έχουν ληφθεί από την ψήφιση των  Μνημονίων και έπειτα, σε βάρος των δικαιωμάτων των εισοδηματικά ασθενέστερων στρωμάτων, σχετικά με την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη.              

Προς τούτο ζητά, πριν από τη λήψη σχετικών αποφάσεων, συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των Κομμάτων και τους αρμόδιους Υπουργούς.               

Καλεί τους Δικηγόρους σε εγρήγορση και διακόπτει τη συνεδρίασή του για λήψη αποφάσεων επί των κινητοποιήσεων και πολύμορφων μαζικών διαδικασιών για τη Δευτέρα 01.10.2012.              

Τέλος, δηλώνει ότι θα επιδιώξει για όλα τα παραπάνω θέματα κοινή δράση με άλλους επιστημονικούς φορείς (ΤΕΕ, ΙΣΑ κ.λ.π.).

 

Σχόλια