ΔΣΑ: Συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Κ.Κ. Γυναικών ελεώνα Θηβών

0

Κατά την διάρκεια της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης δεν θα πραγματοποιηθούν:

1)Επιστκεπτήρια συγγενών κρατουμένων

2)Eπισκεπτήρια συνηγόρων

3)Παραλαβές και μεταγωγές κρατουμένων

Αποφυλακίσεις, μεταγωγές των κρατουμένων από και προς τις αρχές που εξετάζουν την παράταση ή μη της κράτησης τους, δικαστήρια που υπόκεινται σε παραγραφή ή συμπλήρωσης 18μήνου, τακτικές ή έκτακτες παραλαβές και μεταγωγές από και προς τα νοσηλευτικά και ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς και όλες οι εσωτερικές λειτουργίες της φυλακής θα γίνονται κανονικά. Για το λόγω αυτό ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας το σύνολο του προσωπικού.

Σχόλια