ΔΣΑ: Τι ισχύει για τα Δικαστήρια κατά το διάστημα της αποχής 16/2/2012 – 29/2/2012

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά το διάστημα της αποχής από την Πέμπτη 16/2/2012 έως και την Τετάρτη 29/2/2012 επιτρέπεται η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προτάσεων με ανταγωγή (30 ημέρες) και η προσθήκη ή αντίκρουση (237 ΚΠολΔ) χωρίς άδεια.

Το κλείσιμο των φακέλων θα γίνεται στις περιπτώσεις που δίδεται άδεια κανονικά.

Για όσες υποθέσεις εκκρεμεί το κλείσιμο των φακέλων, αυτό θα γίνεται μέχρι και δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες από την 1η ημέρα που θα έκλεινε ο φάκελος (πρώτη ημέρα της αποχής υπολογίζεται η 9/2/2012) (Πρωτοδικείο – Ειρηνοδικείο)

Εξαιρούνται τα ασφαλιστικά μέτρα (προθεσμία από δικαστή)

Σχόλια