ΔΣΑ: Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) – Σύνθεση, Λειτουργία

0

Είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο περίπου 1 εκατομμυρίου δικηγόρων μέσω των δικηγορικών τους συλλόγων, από 31 χώρες-πλήρη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα , 2 συνεργαζόμενα μέλη και 9 μέλη –παρατηρητές.

Το CCBE ιδρύθηκε το 1960, καθώς οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στο νομικό επάγγελμα, άρχισαν να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη (δείτε την Ιστορία του CCBE). Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα, το CCBE βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της προώθησης των απόψεων των Ευρωπαίων δικηγόρων υπερασπίζοντας τις νομικές αρχές στις οποίες βασίζονται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το CCBE είναι μια διεθνής ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει έδρα στο Βέλγιο.

 

Το CCBE είναι αναγνωρισμένο ως η φωνή του Ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος από τους εθνικούς δικηγορικούς συλλόγους από τη μία πλευρά, και από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς από την άλλη. Ενεργεί ως ο σύνδεσμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικηγορικών συλλόγων της Ευρώπης. To CCBE έχει τακτικές θεσμικές επαφές με αυτούς τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  με μέλη και προσωπικό του Ευρωκοινοβουλίου, που χειρίζονται θέματα που άπτονται του νομικού επαγγέλματος.

 

Επίσης, το CCBE συνεργάζεται στενά με νομικούς οργανισμούς και εκτός Ευρώπης.

 

Στόχοι

Ως διεθνής οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το CCBE εκπροσωπεί τους Ευρωπαϊκούς δικηγορικούς συλλόγους στις κοινές επαφές τους με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς θεσμούς.

 

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της εργασίας του CCBE είναι το ότι εστιάζει σε Ευρωπαϊκά διασυνοριακά ζητήματα που επηρεάζουν τους δικηγόρους. Το CCBE βρέθηκε σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη δημοσίευση μιας σειράς Ευρωπαϊκών Οδηγιών, που ρυθμίζουν τον τρόπο που μπορούν να ασκούν οι δικηγόροι το επάγγελμα σε άλλα Κράτη-Μέλη, είτε μέσω παροχής προσωρινών υπηρεσιών, εγκατάστασης ή εκ νέου απόκτησης επαγγελματικών προσόντων.

 

Προεδρείο

Ένας Πρόεδρος και τρεις Αντιπρόεδροι εκλέγονται για θητεία ενός χρόνου. Ο Πρόεδρος, ή εν τη απουσία του, ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος, διοικεί το Συμβούλιο, προεδρεύει στις συναντήσεις και το εκπροσωπεί στις επαφές του με τρίτα μέρη. Ο Πρόεδρος μπορεί να ιδρύσει όσες ομάδες εργασίας και επιτροπές θεωρεί χρήσιμες.

 

Γραμματεία

 

Υπάρχει Γενικός Γραμματέας –πλήρους απασχόλησης, διορισμένος από την Διαρκή Επιτροπή, ο οποίος χειρίζεται καθημερινά τις υποθέσεις του οργανισμού μέσω γραμματείας που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει την καθημερινή διοίκηση του CCBE υπό την εποπτεία του Προέδρου και των τριών Αντιπροέδρων, και εκπροσωπεί το CCBE  ενώπιον των Ευρωπαϊκών οργάνων αλλά και διεθνώς. Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της δουλειάς μεταξύ των επιτροπών.

 

Αντιπροσωπείες

Τα πλήρη μέλη οργανώνονται σε εθνικές αντιπροσωπείες, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από 6 άτομα μάξιμουμ. Κάθε αντιπροσωπεία ορίζει Επικεφαλής του οποίου ο διορισμός ενημερώνεται γραπτώς προς τον Γενικό Γραμματέα. Κάθε αντιπροσωπεία επίσης ορίζει έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ της αντιπροσωπείας του και των άλλων αντιπροσωπειών και της Γραμματείας.

 

 

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας   

Η κα Ιωάννα Καλαντζάκου, από το 1990 είναι Σύμβουλος Δ.Σ.Α ως Ταμίας, Γενική Γραμματέας και σήμερα ως Αντιπρόεδρος  (από 2011- 2014). Ήταν πάντα μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CCBE και κατά την τριετία (2002 – 2005) και (2011 – 2014) Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και εκπρόσωπος του Δ.Σ.Α. στις περισσότερες Ειδικές Επιτροπές του καθώς και εν ενεργεία  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ CCBE 2012   ΑΠΟ 1/1/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Τσουρούλης

Διεύθ: Ακτή Μιαούλη 41

185 35 Πειραιάς

Τηλ: 210 4294900

Φαξ:210 4294941

Email: et.pbamail@rediadis.gr

 

A’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Aldo Bulgarelli

Διεύθ:Stradone Porta Palio 76

IT-37122 VERONA

Τηλ:+39-045-8097000

Φαξ: +39-045-8097010

Email: aldo.bulgarelli@nctm.it

 

B’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Maria Slazak

Διεύθ: ul. Kosciuszki 5B/1
PL-83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Τηλ: +48 58 561 12 12

Φαξ: +48 58 562 23 36

Email: m.slazak@polishlawyer.com.pl

 

Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Michel Benichou

 

Address :
 20 Boulevard Edouard Rey
FR-38000 GRENOBLE
 
 Phone :
 +33-4-76870202
 
 Fax :
 +33-4-76503084
 
 Portable :
 +33684433615
 

 
Email: michel.benichou@avocat-conseil.fr

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Jonathan Goldsmith

Διεύθ: Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5

1040-Bruxelles-BELGIUM

Τηλ: +32 (0)2 234 65 10

Φαξ: +32 (0)2 234 65 11/12

Email: goldsmith@ccbe.eu

Διαρκείς Επιτροπές

Η Διαρκής Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο του CCBE.Αποτελείται από τις εθνικές αντιπροσωπείες και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο. Λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις και συνεδριάζει περίπου πέντε φορές το χρόνο. Όλες οι συναντήσεις της Διαρκούς Επιτροπής συγκαλούνται και προεδρεύονται από τον Πρόεδρο (ή εν τη απουσία του από τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο αντιπρόεδρο).

 

Ολομέλειες

Η Γενική Συνέλευση, επονομαζόμενη και «Ολομέλεια», συγκαλείται υπό την Προεδρεία του Προέδρου, και παρακολουθείται από όλα τα μέλη των εθνικών αντιπροσωπειών. Οι Ολομέλειες γίνονται δύο φορές το χρόνο, και τα πιο σημαντικά ζητήματα που προέρχονται από την Διαρκή Επιτροπή τίθενται προς έγκριση. Κάθε αντιπροσωπεία έχει έναν αριθμό αδιαίρετων ψήφων, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο VIII (8)  του Καταστατικού του CCBE.

 

Επιτροπές

Υπάρχουν εξειδικευμένες επιτροπές και ομάδες εργασίας που αποτελούνται από ειδικούς των αντιπροσωπειών οι οποίες  ερευνούν και συντάσσουν εκθέσεις για πεδία που αφορούν το ευρωπαϊκό νομικό επάγγελμα. Θέματα που αφορούν την δεοντολογία των δικηγόρων, τον ανταγωνισμό, την ελεύθερη διακίνηση των δικηγόρων, την άσκηση, την διεθνή διακίνηση των νομικών υπηρεσιών και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Οι επιτροπές συναντιούνται όποτε είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια πρωτοβουλία που επηρεάζει το νομικό επάγγελμα ή αυτούς που απολαμβάνουν τις δικηγορικές υπηρεσίες, η σχετική επιτροπή συνεδριάζει για να αποφασίσει αν το CCBE θα πρέπει να απαντήσει σ’ αυτήν την πρωτοβουλία ή όχι. Αν η επιτροπή αποφασίζει να απαντήσει, συντάσσει μια γραπτή θέση του CCBE.

 

Αυτά τα έγγραφα καλύπτουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων όπως ο ανταγωνισμός, οι θεμελιώδεις αξίες του νομικού επαγγέλματος και το οργανωμένο έγκλημα. Η επιτροπή τότε στέλνει τη θέση της στην Διαρκή Επιτροπή.

 

Οι αντιπροσωπείες δίνουν τις απόψεις τους, και αν συμφωνούν με την θέση, αυτή υιοθετείται και αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μερικά σημαντικά θέματα, όπως η άσκηση ή η δεοντολογία, η Ολομέλεια χρειάζεται να εγκρίνει τη θέση. Σ’ αυτή την περίπτωση υιοθετείται από την Διαρκή Επιτροπή και πηγαίνει στην Ολομέλεια για τελική έγκριση. Η Διαρκής Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την σχετική επιτροπή να επανασυντάξει τη θέση προκειμένου να προσθέσει ουσιαστικά σημεία.

 
Multi-jurisdictional law firms

Επιτροπή για τις πολυεπαγγελαμτικές Δικηγορικές Εταιρείες

 
International Private Law

Επιτροπή για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο

 

IT Law:

Επιτροπή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Δικαίου

 

Electronic ID Card sub-group:

Υπο-ομάδα –  Ηλεκτρονική Κάρτα ID

 

European Authentic Act:

Επιτροπή Ευρωπαϊκής Αυθεντικότητας – ( Αυθεντική πράξη )

 

European Contract Law

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων:

 

Experts on European Transparency Initiative:

Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και τη Διαφάνεια

 

Family & succession Law

Επιτροπή Οικογενειακού  και Κληρονομικού Δικαίου

 

Professional Indemnity Insurance

Επιτροπή Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

Company Law

Επιτροπή Εταιρικού Δικαίου
 

Competition

Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

Deontology:

Επιτροπή Δεοντολογίας

 

Towards a uniform Code of Conduct:

Επιτροπη « Προς ένα ενιαίο κώδικα δεοντολογίας »

 

 

PECO:
Αυτή η επιτροπή έχει ως στόχο να προωθήσει το κράτος δικαίου και την υποστήριξη της διαδικασίας της μεταρρύθμισης του νόμου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

 

Training:
Επιτροπή Εκπαίδευσης

 

Criminal Law:
Επιτροπή Ποινικού Δικαίου

 

CSR

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

GATS

Η επιτροπή παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις της αναπτυξιακής ατζέντας της Doha, καθώς και διμερείς εμπορικές συμφωνίες και  περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες. Επίσης, εργάζεται  για την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων με τις ΗΠΑ, καθώς και για την δημιουργία ενός πειθαρχικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

 

Money Laundering:
Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: 

 

Permanent Delegation to the Court of Justice and the Court of First Instance of the European Community and the EFTA Court:

Μόνιμη Αντιπροσωπεία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Δικαστήριο της ΕΖΕΣ,

 

Access to Justice:

Επιτροπή για την Πρόσβαση στη δικαιοσύνη
 

Discipline:

Επιτροπή Πειθαρχικού
 

Free Movement of Lawyers:

Επιτροπή για την Ελεύθερη μετακίνηση των δικηγόρων

 

Human Rights and the relationship with the European Court of Human Rights:
Επιτροπή για Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Services:
Επιτροπή Υπηρεσιών

 

Arbitration:
Επιτροπή Διαιτησίας

 

Find A Lawyer

Επιτροπή  Εύρεσης Δικηγόρου

 

e-CODEX

(e-Justice on-line επικοινωνία μέσω ανταλλαγής δεδομένων) είναι ένα Πρόγραμμα με 18 εταίρους (το CCBE είναι ένας από αυτούς), με επικεφαλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλία. Ο στόχος του είναι να βελτιώσει την διασυνοριακή πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε νομικά μέσα στην Ευρώπη, καθώς και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα αυτό το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναπτύξει κοινές προσεγγίσεις και πρότυπα σε τομείς όπως η ηλ-ταυτότητα, οι ηλεκτρονικές υπογραφές, η ηλεκτρονική πληρωμή, και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, (ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων, πρότυπα εγγράφων).

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ CCBE-ΜΕΛΗ

 

Access to Justice

Καλαντζάκου Ιωάννα (ΔΣΑ)

Περάκης Παναγιώτης ( ΔΣΑ)

Φλωροπούλου- Μακρή Μαρία (ΔΣΠ)

Καρκούλια Δανάη (ΔΣΠ)

 

Competition

Χαρακτινιώτης Ιωάννης (ΔΣΑ)

Καλαντζάκου Ιωάννα (ΔΣΑ)

Καρκούλια Δανάη (ΔΣΠ)

 

Deontology

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

Χαρακτινιώτης Ιωάννης (ΔΣΑ)

Βελιτζέλου Γεωργία (ΔΣΘ)

Φλωροπούλου- Μακρή Μαρία (ΔΣΠ)

 

Free Movement of Lawyers

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

Κωτσής Φώτιος (ΔΣΑ)

Σταθακόπουλος Δημήτριος (ΔΣΠ)

Κωνσταντζίκη Ρωξάννη (ΔΣΘ)

 

Human Rights

Καλαντζάκου Ιωάννα (ΔΣΑ)

Περάκης Παναγιώτης (ΔΣΑ)

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

Κωνσταντζίκη Ρωξάννη (ΔΣΘ)

Βελιτζέλου Γεωργία (ΔΣΘ)

 

Money Laundering

Καλαντζάκου Ιωάννα (ΔΣΑ)

Χαρακτινιώτης Ιωάννης (ΔΣΑ)

Κωτσής Φώτιος (ΔΣΑ)
Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)
 

PECO

*Χατζημιχάλης Δημήτριος (πρώην Σύμβουλος ΔΣΑ)

Σταθακόπουλος Δημήτριος (ΔΣΠ)

Κωνσταντζίκη Ρωξάννη (ΔΣΘ)

Βελιτζέλου Γεωργία (ΔΣΘ)

 

Training

Καλαντζάκου Ιωάννα (ΔΣΑ)

Γαλανοπούλου Μαρία (ΔΣΠ)

Κωτσής Φώτιος (ΔΣΑ)

Καρκούλια Δανάη (ΔΣΠ)

 

Company Law

Φλωροπούλου- Μακρή Μαρία (ΔΣΠ)

 

CSR (Corporate Social Responsibilities)

Φλωροπούλου- Μακρή Μαρία (ΔΣΠ)

 

Criminal Law

*Ηλίας Αναγνωστόπουλος (Πρόεδρος επιτροπής Criminal Law)-ΔΣΑ

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

Χαρακτινιώτης Ιωάννης (ΔΣΑ)

 

GATS

Γαλανοπούλου Μαρία (ΔΣΠ)

 

IT LAW

Παναγιώτης Περάκης (ΔΣΑ)

Φλωροπούλου Μακρή Μαρία (ΔΣΠ)

 

Multi-jurisdictional law firm

Καλαντζάκου Ιωάννα (ΔΣΑ)

Κωτσής Φώτιος (ΔΣΑ)

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

Γαλανοπούλου Μαρία (ΔΣΠ)

 

 

WORKING GROUPS-ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Victim’s rights

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

 

Collective Redress

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

 

E justice

Φλωροπούλου- Μακρή Μαρία (ΔΣΠ)

 

European Contract Law

Xατζημιχάλης Δημήτρης (ΔΣΑ)

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

Φλωροπούλου- Μακρή Μαρία (ΔΣΠ)

Σταθακόπουλος Δημήτριος (ΔΣΠ)

 

Family & Succession Law

Γαλανοπούλου Μαρία (ΔΣΠ)

 

Legal Expenses Insurance

Γαλανοπούλου Μαρία (ΔΣΠ)

 

European Authentic Act

Κουτκιάς Νικόλαος (ΔΣΑ)

Κωτσής Φώτιος (ΔΣΑ)

 

Social Security

Χαρακτινιώτης Ιωάννης (ΔΣΑ)

 

International Private Law

Τσαγκλή Χριστίνα (ΔΣΑ)

Καρκούλια Δανάη (ΔΣΠ)

 

Professional Indemnity Insurance

Γαλανοπούλου Μαρία (ΔΣΠ)

 

Find A Lawyer

Παναγιώτης Περάκης (ΔΣΑ)

————————————————————————————————————————————————-

CCBE – Full members (31)

 

Austria
 Belgium
 Bulgaria
 Cyprus
 
Czech Republic
 Denmark
 Estonia
 Finland
 
France
 Germany
 Greece *

 
 Hungary
 
Iceland
 Ireland
 Italy
 Latvia
 
Liechtenstein
 Lithuania
 Luxembourg
 Malta
 
Norway
 Poland
 Portugal
 Romania
 
Slovak Republic
 Slovenia
 Spain
 Sweden
 
Switzerland
 The Netherlands
             United 
 Kingdom
 

* EΛΛΑΔΑ :  Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών    

                      Πρόεδρος: Ιωάννης Αδαμόπουλος

Associated members (2)

 

Croatia
 Turkey
 

Observer members (9)

 

Albania
 Armenia
 Bosnia and Herzegovina
 Former Yugoslav Republic Of Macedonia (FYROM)
 
Georgia
 Moldova
 Montenegro
 Serbia
 

Ukraine
 

Σχόλια