ΔΣΑ: Χορήγηση Ψηφιακών Υπογραφών στους Δικηγόρους της Αθήνας

0

 Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως διαπιστευμένη Αρχή Εγγραφής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή για τη χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών στα μέλη του, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συνολική υλοποίηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων.

Η υποδομή αναπτύχθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (Φειδίου 18, 4ος όροφος).

Διαδικασία χορήγησης των ψηφιακών πιστοποιητικών:

Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συνδέεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης» (www.dsanet.gr) και, μέσω της επιλογής «Αίτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού», να συμπληρώνει και να υποβάλλει:

α) την προδιαμορφωμένη «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» και, ακολούθως,

β) τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για την επιλογή ημερομηνίας και ώρας παραλαβής του USB TOKEN [Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)] για την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών, συνοδευόμενο από CD, το οποίο περιλαμβάνει το λογισμικό αυτοματοποιημένης εγκατάστασης και αποσφαλμάτωσης του Η/Υ του Δικηγόρου και, εφόσον το επιθυμεί,

γ) τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για την επιλογή ημερομηνίας και ώρας παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών και την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου.

Μετά την κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, ο Δικηγόρος θα λαμβάνει, μέσω sms, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής», στην οποία θα πρέπει να συνδεθεί, κατά την προσέλευσή του στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη», προκειμένου να κατεβάσει (download) τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και να τα εγκαταστήσει στο USB Token.

Συγκεκριμένα, για την παραλαβή του εξοπλισμού (USB TOKEN + CD), ο Δικηγόρος προσέρχεται αυτοπροσώπως στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει), υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).

2. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών [Eκτυπώνεται αυτόματα από το σύστημα, κατά την προσέλευση του ενδιαφερομένου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη», σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου].

3. Έντυπο παράδοσης/παραλαβής [Εκτυπώνεται αυτόματα από το σύστημα, κατά την προσέλευση του ενδιαφερομένου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη»].

Το κόστος κτήσης του εξοπλισμού και των εφαρμογών ανέρχεται στα 22 € (+Φ.Π.Α.), με μέγιστη διάρκεια ζωής πέντε (5) έτη (για λόγους ασφαλείας).

Ο Δικηγόρος παραλαμβάνει το υλικό και, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, με την βοήθεια των εκπαιδευτών, κατεβάζει (download) τα πιστοποιητικά από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» και τα εγκαθιστά στο USB Token.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας το CD με το λογισμικό αυτοματοποιημένης εγκατάστασης, ενεργοποιεί τα ψηφιακά πιστοποιητικά στον προσωπικό του Η/Υ.

Προς το σκοπό της ορθής χρήσης των ψηφιακών υπογραφών και της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, ο Δικηγόρος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του «Ισοκράτη» (κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει).

– Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-3398 +230, +231, +236.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως έχει επανειλημμένα και έμπρακτα αποδείξει μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεται ως μεγίστης σημασίας την ανάγκη προώθησης της εφαρμογής και χρήσης των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των Δικηγόρων και την ενίσχυση της προσπάθειας επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής της Δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναρμόδιους φορείς και να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στον εκσυγχρονισμό των δικαστηριακών διαδικασιών, η οποία άλλωστε αποτελεί διαχρονικό αίτημα του δικηγορικού σώματος της χώρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια