ΔΣΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για την αποζημίωση των αυτεπαγγέλτως διορισθέντων και εκείνων που παρείχαν νομική βοήθεια

0

Υποβολή δικαιολογητικών για την αποζημίωση των αυτεπαγγέλτως διορισθέντων και εκείνων που παρείχαν νομική βοήθεια.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

.

Σχόλια