ΔΣΑ: Υποβολή δικαιολογητικών στο Εφετείο για το διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2012

0

Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκινά στις 21.9.2012 και λήγει στις 27.9.2012.
Θα γίνεται στο γραφείο 1212 (6ος ορ., είσοδος από οδό Κυρ.Λουκάρεως). Οι ώρες υποβολής των δικαιολογητικών είναι 9.00 – 13.00.

.

Σχόλια