ΔΣΑ: Υπολογισμός Εισφορών Δικηγόρων στο ΕΤΑΑ – Επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ.Α.

0

Προς
τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ
κ. Αργύρη Ζαφειρόπουλο

Κοινοποίηση :
– κ. Δημήτρη Κωστάκη
Αν. Πρόεδρο ΔΕ – Νομικών
– Δικηγόρο κ. Ι.Κ

 

Θέμα : «Εισφορές έτους 2010»

Κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλω την επιστολή του συναδέλφου κ. Ι.Κ. και σας παρακαλώ να δώσετε τις σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Ταμείου ώστε να υπολογίζονται όλα τα ένσημα που έχουν αγορασθεί από τους Δικηγόρους, ασχέτως δεκαδικών ποσών, αφού το Ταμείο έχει προεισπράξει την αξία τους.

Σημειώνω, ότι στο Τ.Υ.Δ. τα ένσημα υπολογίζονται κανονικότατα, ασχέτως δεκαδικού ποσού.

Παρακαλώ για την άρση αυτής της αδικίας εις βάρος των ασφαλισμένων συναδέλφων μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια