ΔΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Προσημειώσεις στο Κτηματολογικό Γραφείο

0

Με αφορμή ερωτήματα που απηύθυναν Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων για την υποχρέωση επισύναψης δήλωσης και βεβαίωσης με το περιεχόμενο που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 23 Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντολογική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, στις δικαστικές αποφάσεις που διατάσσουν εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, διατυπώνει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ την εξής άποψη:

 

κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

 

Σχόλια