ΔΣΙ: Λήξη από 20ης Οκτωβρίου 2016 της αναστολής λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών

0

Λήξη από 20ης Οκτωβρίου 2016 της αναστολής της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων και του Ειρηνοδικείου Κόνιτσας, που για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λόγω του σεισμού που έλαβε χώρα την 15η Οκτωβρίου 2016 στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Από την ως άνω ημερομηνία (20-10-2016) θα λειτουργούν κανονικά οι δικαστικές υπηρεσίες και θα διεξάγονται οι δίκες.

Ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι κατά το χρόνο της ισχύος του δικαιοστασίου (από 17/10/2016 μέχρι και 19/10/2016) αναστέλλεται η λήξη των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, δοθέντος ότι λόγω των εκ του σεισμού ανώμαλων συνθηκών, κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκηση των δικαιωμάτων και η επιδίωξη της ικανοποίησης των συμφερόντων τόσο των ιδιωτών όσο και του Δημοσίου  και η τήρηση των δικαστικών προθεσμιών, αδιακρίτως, εντός των οποίων έπρεπε να λάβει χώρα ενέργεια δικαστική.

Ως εκ τούτου και λόγω παύσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, συνεχίζονται οι προθεσμίες και η λήξη αυτών παρατείνεται από 20-10-2016, για όσες ημέρες ίσχυε το δικαιοστάσιο.

Σχόλια