ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Διακανονισμός καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ και ΤΕΑΔ

0

Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων, έτους 2010, τμηματικά και μετά από διακανονισμό, που γίνεται ως εξής:

 

–      Αίτηση προς το ΤΑΝ, στην οποία επικολλάται ένσημο ΤΑΝ 2,00 € και διαγράφεται με την σφραγίδα του δικηγόρου, με την οποία θα ζητείται ο διακανονισμός (ο διακανονισμός δεν μπορεί να υπερβεί τους 36 μήνες και έχει ελάχιστη μηνιαία δόση 200,00 €).

 

–      Καταβολή παγίου ποσού 50,00 € την Εθνική Τράπεζα, στον αριθμό λογαριασμού του ΤΑΝ, με κωδικό αιτιολογίας «52».

 

Η ανωτέρω αίτηση, μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης των 50,00 € και το βιβλιάριο στο οποίο θα έχουν επικολληθεί τα ένσημα, αποστέλλεται στο ΤΑΝ, κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή ή courier.

 

Μετά από έλεγχο της αιτήσεως αποστέλλεται απάντηση από το ΤΑΝ προς τον ενδιαφερόμενο, με το οποίο θα καθορίζονται οι όροι του διακανονισμού.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι την 30-06-2011 ισχύει μόνο για εφάπαξ καταβολή όλου του ποσού. Σε περίπτωση διακανονισμού ισχύει ως ημερομηνία πληρωμής η 28-02-2011 και υπολογίζονται προσαυξήσεις ποσοστού 3% για τον πρώτο μήνα (Μάρτιο) και 1% για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τον διακανονισμό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΤΑΑ – Τομέας Ασφάλισης Νομικών – Τμήμα Εισφορών Αμίσθων (Σωκράτους 53 – Αθήνα) – τηλ. 2105296140-141

Σχόλια