ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Έλεγχος και Θεώρηση βιβλιαρίων ΤΥΔΕ

0

Η ελεγκτής ιατρός θα ελέγχει και θα θεωρεί εφεξής τα βιβλιάρια του ΤΥΔΕ κάθε μέρα 11.00-12.00.

 

Προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων δικηγόρων, σε περίπτωση ανάγκης, θεώρηση θα γίνεται και στο γραφείο του ΤΣΜΕΔΕ, 8.00-11.00, Ιατροπούλου 12Α, 2ος όροφος.

 

Σχόλια