ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Λήψη μέτρων για το ΤΥΔΕ

0

Στην σύσκεψη που έγινε στις 14/7/2011 για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ΤΥΔΕ και στην οποία έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων και δικαστικών επιμελητών, στην οποία έλαβε μέρος και ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. κ. Αργύρης Ζαφειρόπουλος, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι ο ΤΥΔΕ αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης αν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, καθώς και πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας ένεκα δραματικής ελλείψεως προσωπικού.

 

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη κατά συντριπτική πλειοψηφία κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι κάθε πάρα πέρα αναβολή στη λήψη μέτρων θα καταστήσει τη λύση των προβλημάτων περισσότερο επώδυνη.

 

Έτσι προτείνουν στους συνδικαλιστικούς φορείς των ασφαλισμένων στον ΤΥΔΕ (Δικηγόροι Επαρχιών, Δικαστικοί Επιμελητές) την άμεση λήψη των εξής μέτρων, τα οποία έπρεπε να έχουν ληφθεί προ πολλού:

 

1) Άμεση απασχόληση τουλάχιστον 8 εργαζομένων, προς εκκαθάριση των ποσών που οφείλονται σε ασφαλισμένους, φαρμακεία, νοσοκομεία και κλινικές με ανάληψη της δαπάνης μισθοδοσίας τους από τους συνδικαλιστικούς φορείς και

 

2) Αύξηση της ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων στον ΤΥΔΕ σε 1000 ευρώ, από 600 που είναι σήμερα.

 

Επισημαίνουμε και πάλι ότι καθυστέρηση λήψης των μέτρων αυτών με οποιοδήποτε πρόσχημα, κυρίως δε με την άμεση σύνταξη αναλογιστικής μελέτης, θα έχει ολέθρια αποτελέσματα.

Σχόλια