Δ.Σ.Καλαμάτας: Οι υπεύθυνοι Υγειονομικής Περίθαλψης του ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ εξακολουθούν να αδιαφορούν

0

Οι υπεύθυνοι υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Τ.Α.Α για τον τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ), ενώ ΟΦΕΙΛΑΝ να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση αφενός των χρονιζόντων προβλημάτων που έχουν σχέση με τα χρήματα που οφείλει ο φορέας στους δικηγόρους της Καλαμάτας για δαπάνες φαρμακευτικής, ιατρικής, οδοντιατρικής, παρακλινικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και για την εκκαθάριση – εξόφληση των φαρμακευτικών συνταγών, που είχε σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική καταγγελία των συμβάσεων από τα φαρμακεία του Νομού Μεσσηνίας, συνεχίζουν να αδιαφορούν για τους δικηγόρους της Καλαμάτας, αποδεχόμενοι με την αδιαφορία τους αυτή και το θάνατο ακόμη των δικηγόρων της Καλαμάτας.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, από τις 25-1-2012 ο ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ δεν θα έχει πλέον ελεγκτή ιατρό στην Καλαμάτα, ο οποίος να θεωρεί τις παρακλινικές εξετάσεις, τις ιατρικές επισκέψεις καθώς και τις συνταγές των φαρμάκων.
Επειδή στις 24-1-2012 έληξε η σύμβαση του ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ με τον ελεγκτή ιατρό που εξυπηρετούσε τους δικηγόρους Καλαμάτας, δεν προβλέπεται άμεσα η αντικατάσταση του από άλλον, δεδομένου ότι η σχετική περί τούτο διακήρυξη θα γίνει περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2012.
Ουσιαστικά οι Δικηγόροι της Καλαμάτας είναι χωρίς υγειονομική περίθαλψη για την οποία έχουν πληρώσει τις εισφορές τους και θα ταλαιπωρούνται εφεξής, μέχρι να έρθει και αν θα έρθει νέος ελεγκτής ιατρός, να αποστέλλουν μέσω φαξ προς έγκριση στον ΤΥΔΕ τα σχετικά έγγραφα τους.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!
Δεν αναζητούμε τώρα ποιος έφταιξε. Προέχει η επίλυση του πιο πάνω θέματος. Αυτό βαρύνει τις διοικήσεις ΕΤΑΑ ΤΥΔΕ και το αρμόδιο Υπουργείο που τις ελέγχει.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας εκφράζει προς τις διοικήσεις ΕΤΑΑ και ΤΥΔΕ την έντονη δυσφορία του για την απαράδεκτη δημιουργηθείσα κατάσταση υγειονομικής περίθαλψης των δικηγόρων της Καλαμάτας.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη αυτή αντιμετώπιση επιστημόνων, ασφαλισμένων μελών του ΤΥΔΕ.
Απαιτούμε την άμεση εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλομένων δαπανών στους δικηγόρους της Καλαμάτας.
Απαιτούμε την άμεση τοποθέτηση ελεγκτή ιατρού για τους δικηγόρους της Καλαμάτας.
Ο κ. Υπουργός Εργασίας, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, καλείται να λάβει τα αναγκαία προσήκοντα μέτρα και να μας ενημερώσει για τους λόγους και τις αιτίες που ο ΤΥΔΕ έχει περιέλθει στην κατάσταση αυτή και απαιτούμε την άμεση τοποθέτηση ελεγκτή ιατρού, ο οποίος θα εξυπηρετεί τους δικηγόρους Καλαμάτας.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας προτίθεται, εάν εντός 3 ημερών δεν λυθεί το θέμα του ελεγκτή ιατρού, να προβεί σε δυναμική κινητοποίηση, καταλαμβάνοντας ακόμα και τα γραφεία του ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ μέχρις επιλύσεως του ως άνω σοβαροτάτου προβλήματος.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
 

Σχόλια