ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση γραμματειακής υποστήριξης (Ασκούμενος) και αμοιβόμενη θέση (Δικηγόρος)

0

Για να διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη θέση γραμματειακής υποστήριξης (ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ), πατήστε εδω.

Για να διαβάσετετε το κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για αμοιβόμενη θέση (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ), πατήστε εδώ.

Σχόλια