ΔΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Σχέδιο Νόμου για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης

0

Για να διαβάσετε το σχέδιο νομου πατήστε εδώ.

Σχόλια