ΔΣΛ: 3η συμπληρωματική ανακοίνωση ΔΣΛ για πρόγραμμα Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

0

Οπως είναι ήδη γνωστό, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας συμμετέχει στη δράση «Υποστήριξη εφαρμογής του Ν.3869/2010 – συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό», που υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών, από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γ.Γ. Καταναλωτή και το Συνήγορο του Καταναλωτή, στα πλαίσια της Υ.Α. 1.3120/οικ.3.630 (ΦΕΚ Β’, 372/2011).
Στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης, οι δικηγόροι – μέλη του Δ.Σ.Λ. που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, παρέχουν σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα –χωρίς επιβάρυνσή τους- τις εξής υπηρεσίες :
α) συνδράμουν στη συμπλήρωση της αίτησης, στη διατύπωση της πρότασης διευθέτησης των οφειλών και στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές  &
β) σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειάς τους για την επίτευξη του εξώδικου συμβιβασμού, συντάσσουν τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010,  ενώ αν επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός συνδράμουν στη σύνταξη του σχετικού συμφωνητικού ή πρακτικού .
Καλούνται οι συμπολίτες μας οι οποίοι -στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος- ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, να προσέλθουν στα γραφεία του Δ.Σ.Λ. προκειμένου να υποβάλουν σχετικό αίτημα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι κατά τους όρους εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος, ο αριθμός των αιτημάτων επί των οποίων θα επιληφθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας δεν δύναται να είναι απεριόριστος παρά μόνον ο προβλεπόμενος.

Σχόλια