ΔΣΛ: Αλλαγή διαδικασίας καταβολής μερίσματος και ποσοστού από συμβόλαια

0

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, αρχής γενομένης από το μέρισμα Α’ εξαμήνου 2011 και εφεξής, η καταβολή μερισμάτων καθώς και η απόδοση αμοιβών και ΦΠΑ συμβολαίων, θα γίνεται δια καταθέσεως των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, επ’ονόματι των δικαιούχων, στην Τράπεζα EUROBANK- ERGASIAS.

Για το λόγο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προεργασία της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμών και έκδοσης κάρτας αυτόματης ανάληψης επ’ονόματι όλων των μελών του Δ.Σ.Λ. στην εν λόγω τράπεζα.
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των συναδέλφων και συντόμευσης των διαδικασιών, τη χορήγηση των στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ κλπ) θα αναλάβει ο Δ.Σ.Λ. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι εάν κάποιος συνάδελφος δεν συναινεί στη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων από το Δ.Σ.Λ. προς την τράπεζα και επιλέγει να το πράξει ο ίδιος, πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στα γραφεία του Συλλόγου το αργότερο έως τις 22-6-2011 και ώρα 12.00, άλλως τεκμαίρεται η συναίνεσή του. Στην περίπτωση αυτή (μη συναίνεσης) οι απαιτούμενες ενέργειες ανοίγματος του λογαριασμού στην ανωτέρω τράπεζα θα πρέπει να γίνουν άμεσα και με μέριμνα του ιδίου.
Η διαδικασία αυτή ευελπιστούμε –και έχουμε λάβει αντίστοιχες διαβεβαιώσεις- ότι θα έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος του μηνός Ιουνίου, οπότε και θα είναι εφικτή η καταβολή του μερίσματος Α’ εξαμήνου 2011, για τη μικρή καθυστέρηση της οποίας ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας.        

Οφείλουμε τέλος να σας ενημερώσουμε ότι η αλλαγή του ισχύοντος μέχρι σήμερα συστήματος κρίθηκε επιβεβλημένη αφενός για λόγους πρόληψης εγκληματικών ενεργειών (είναι πρόσφατο άλλωστε το περιστατικό της ληστείας στα γραφεία του Δ.Σ.Α.) αλλά και ταχύτητας των συναλλαγών επ’ωφελεία όλων μας.

Για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νέου συστήματος, θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση.

Σχόλια