ΔΣΛ: Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Λ. κατά Κίνησης Δανειοληπτών

0

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 128/2011 (ασφ. μέτρα) απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας.
 

“Δέχεται την αίτηση και τη β’ πρόσθετη παρέμβαση εν μέρει…

Απαγορεύει στο καθ’ ου να εμφανίζεται ή διαφημίζει ότι αποδέχεται την επιμέλεια υποθέσεων ή άσκηση έργων για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδιος ο δικηγόρος. Υποχρεώνει το καθ’ου η αίτηση να αφαιρέσει από την πρόσοψη του αναφερομένου στην αίτηση καταστήματος, τα αναγραφόμενα “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ”, “ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ” με απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος του καθ’ ου για κάθε παράβαση της παρούσας απόφασης ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Υποχρεώνει το αιτούν να ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της παρούσας …”

 

Σχόλια