Δ.Σ.Λάρισας: Η Εισήγηση του Προέδρου του ΔΣΛ προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής των Δ.Σ.

0