ΔΣΠ: Αγορά κτιρίου ΚΕΔΙΠ από το ΔΣΠ

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με ομόφωνη απόφαση του κατά τη συνεδρίαση του της 20/6/2013 αποφάσισε την αγορά ενός κτηρίου γραφείων, από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, κειμένου επί της οδού Πραξιτέλους  184 αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, συνολικής επιφανείας 590,45 μ2.
Η αγορά πραγματοποιήθηκε στις 12/7/2013 και η συνολική δαπάνη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς ανήλθε σε ποσόν 400.000 ευρώ.
Με την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς προέβη σε μία πράξη διασφάλισης σημαντικού μέρους εκ των αποθεματικών του, που παράλληλα έχει και τον χαρακτήρα επενδύσεως, καθώς το εν λόγω ακίνητο, που ήταν ήδη κατά την αγορά του μισθωμένο στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς, θα αποφέρει στο Δ.Σ.Π. μηνιαία έσοδα ποσού 1.800 ευρώ, από το μίσθωμα.