ΔΣΠ: Ανακοίνωση για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

0

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης για τον διορισμό αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής των Eκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, μέχρι την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012.
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας έχουν αναρτηθεί τα έντυπα των αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο e-mail του Συλλόγου: secretary@dspeir.gr, καθώς επίσης και στον αριθμό φαξ: 210 4172948 μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μανουσάκης Γιώργος Σταματογιάννης