ΔΣΠ: Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Ασκούμενων Δικηγόρων

0

Οι ασκούμενοι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων της Β΄ Εξεταστικής περιόδου 2011, υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Εφετείο Πειραιά, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2011.
Το έντυπο με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται χορηγείται από την Γραμματεία του Συλλόγου και είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Π.

Πειραιάς, 14. 9. 2011
Από την Γραμματεία

 

Σχόλια