ΔΣΠ: Αναστολή εργασιών των στρατιωτικών δικαστηρίων

0

Για την αναστολή εργασιών των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.

Σας γνωρίζουμε ότι, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες όλων των Στρατιωτικών Δικαστηρίων τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 2 Μαΐου 2012 μέχρι και 9 Μαΐου 2012.
Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 2α Μαΐου 2012 και τυχόν δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται και μετά την 2α Μαΐου 2012.