ΔΣΠ: Απόφαση ΔΣ για την αποχή

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 04/12/2014, αποφάσισε αποχή διαρκείας των Δικηγόρων Πειραιά από την άσκηση των καθηκόντων τους από τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014, συντασσόμενο με το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την ομόθυμη διαφωνία και την κατηγορηματική αντίθεση του Δικηγορικού Σώματος προς το προωθούμενο από την Κυβέρνηση νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Επίσης, αποφάσισε τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 11/12/2014 και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και επαναληπτική στις 12/12/2014, την ίδια ώρα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο με θέματα: Το σχέδιο του ΚΠολΔ-Κινητοποιήσεις και την έγκριση του προϋπολογισμού 2015.  

Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.  
Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α)   κρατούμενοι (Ποινικά) – αντιρρήσεις (Διοικητικά)
β)   παραγραφές – προθεσμίες
γ)   αποφυλακίσεις, συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
δ)   αναστολές πλειστηριασμών και εκτελέσεως αποφάσεων
ε)  αιτήσεις προσωρινών διαταγών και συζήτηση αιτήσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.
στ) για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Το κλείσιμο των φακέλων (μετά τη συζήτηση) λόγω της αποχής θα γίνει ως εξής:
1.- Στο ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ με ισόχρονη, δηλαδή όση η διάρκεια της αποχής, παράταση της προθεσμίας σε συνδυασμό με προηγούμενη επικοινωνία με τον Γραμματέα της έδρας.
2.- Εξυπακούεται ότι αν τυχόν δικαστεί κατόπιν άδειας κάποια υπόθεση ο φάκελος κλείνει κανονικά (3 εργάσιμες ή 8 εργάσιμες ημέρες) υπολογιζομένων και των ημερών της αποχής.
3.- Για τα Ασφαλιστικά Μέτρα ισχύει η προθεσμία που ορίζει ο δικαστής.

Πειραιάς, 5 Δεκεμβρίου 2014

         Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σταματογιάννης               Παναγιώτης Πετρόπουλος
 

Σχόλια