ΔΣΠ: Απολογισμός 2010 – Προϋπολογισμός 2012

0

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4038/2012 ο απολογισμός του Δ.Σ.Π. έτους 2010 έχει ως ακολούθως:

Απολογισμός 2010

 και ο προϋπολογισμός του Δ.Σ.Π. έτους 2012 έχει ως ακολούθως:

Προϋπολογισμός 2012

Σχόλια