ΔΣΠ: Αποχή Δικηγόρων Πειραιά την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους, την Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013, σε ένδειξη συμπαράστασης στη δικαστική υπάλληλο που δέχτηκε επίθεση στα Δικαστήρια της Αθήνας, αλλά και σε κάθε συλλειτουργό της Δικαιοσύνης που είναι εκτεθειμένος σε αντίστοιχο κίνδυνο.
Θεωρούμε αδιανόητη την ύπαρξη τέτοιων τραγικών περιστατικών οπουδήποτε, πόσο μάλλον στους χώρους που στεγάζουν τη λειτουργία και απονομή της Δικαιοσύνης.

Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.

Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α) κρατούμενοι (Ποινικά) – αντιρρήσεις (Διοικητικά)
β) παραγραφές – προθεσμίες
γ) αποφυλακίσεις, συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
δ) αναστολές πλειστηριασμών και εκτελέσεως αποφάσεων
ε) αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών
στ) για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την 1.1.2008 σε α΄ βαθμό και πριν από την 1.1.2007 σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων και προσθήκης.

Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μανουσάκης Γιώργος Σταματογιάννης

Σχόλια