ΔΣΠ: Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά έως και την 29 Φεβρουαρίου 2012

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε εκτάκτως σήμερα στις 18/02/2012, εναρμονισμένο με την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους, έως και την 29 Φεβρουαρίου 2012, διαμαρτυρόμενο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στους δικηγόρους στο πλαίσιο των αξιώσεων της «ΤΡΟΪΚΑ» και περιλαμβάνονται στο νέο Μνημόνιο και στο υπό ψήφιση Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μεταξύ άλλων προβλέπουν:

– κατάργηση υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρων στα συμβόλαια

– κατάργηση ελάχιστης αμοιβής σε έμμισθους δικηγόρους

– κίνδυνο για την αυτοτέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων

– θεσμοθέτηση αθρόας και ανέλεγκτης εισδοχής στο δικηγορικό επάγγελμα συνταξιούχων άλλων κλάδων και αποφοίτων κολλεγίων

– απαράδεκτες μεταρρυθμίσεις στη δικονομία που επηρεάζουν αρνητικά την ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης

Όλα αυτά πλήττουν καθοριστικά το δικηγορικό σώμα, θίγουν συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και συμβάλλουν στην αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού και εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη.

Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.

Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:

α) όπου απαιτείται εκ του νόμου προκατάθεση προτάσεων

β) παραγραφών – λήξεως προθεσμιών

γ) αποφυλακίσεων

δ) αναστολών πλειστηριασμού και εκτελέσεως αποφάσεων

Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μανουσάκης Γιώργος Σταματογιάννης
 

Σχόλια