ΔΣΠ: Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά στις 13, 14 & 15 Φεβρουαρίου 2012

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε εκτάκτως στις 09/02/2012 αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους, στις 13, 14 & 15 Φεβρουαρίου 2012, εναρμονιζόμενο με την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνήλθε στις 09/02/2012, διαμαρτυρόμενο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στους δικηγόρους στο πλαίσιο των αξιώσεων της «ΤΡΟΪΚΑ» και πλήττουν καθοριστικά το δικηγορικό σώμα και γενικότερα για τις τρέχουσες εξελίξεις που αποσυνθέτουν τον κοινωνικό ιστό και οδηγούν σε ουσιώδεις θεσμικές αλλοιώσεις την καθημερινότητα του πολίτη της χώρας μας.
Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη περιλαμβανομένης και της παραστάσεως για αναβολή.
Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α) όπου απαιτείται εκ του νόμου προκατάθεση προτάσεων
β) παραγραφών – λήξεως προθεσμιών
γ) αποφυλακίσεων
δ) αναστολών πλειστηριασμού και εκτελέσεως αποφάσεων

Πειραιάς, 9 Φεβρουαρίου 2012
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μανουσάκης Γιώργος Σταματογιάννης

Σχόλια