ΔΣΠ: Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά στις 23 & 24 Ιανουαρίου 2012

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε εκτάκτως στις 19/01/2012 αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους, την Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου και την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012, εναρμονιζόμενο με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, που συνήλθε στις 19/01/2012, διαμαρτυρόμενο για τις υπό ψήφιση διατάξεις του πολυνομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής.
      Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη περιλαμβανομένης και της παραστάσεως για αναβολή.
       Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α) όπου απαιτείται εκ του νόμου προκατάθεση προτάσεων
β) παραγραφών – λήξεως προθεσμιών
γ) αποφυλακίσεων
δ) αναστολών πλειστηριασμού και εκτελέσεως αποφάσεων

Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2012
      Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας
 Στέλιος Μανουσάκης                              Γιώργος Σταματογιάννης
 

Σχόλια