ΔΣΠ: Επείγουσα ανακοίνωση (Εκδίκαση υποθέσεων στο Πολυμελές)

0

Το Πρωτοδικείο Πειραιά μας γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011 οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου στο Πολυμελές (αποκτήματα, εκουσία, διετίες κ.λ.π.) θα εκδικαστούν ταυτόχρονα από δύο (2) διαφορετικές συνθέσεις σε δύο (2) διαφορετικές αίθουσες, γι΄ αυτόν τον λόγο παρακαλούνται όλοι οι Δικηγόροι (Πειραιά και Αθήνας), που έχουν παρόμοιες υποθέσεις, να βρίσκονται στο Πρωτοδικείο Πειραιά πριν από τις 9 π.μ., προκειμένου να πληροφορηθούν έγκαιρα τον αριθμό και την αίθουσα που θα εκδικαστεί η υπόθεσή τους.

Πειραιάς, 26/09/2011

Σχόλια