ΔΣΠ: Φάρμακα Υψηλού Κόστους

0

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι τα μέλη των συλλόγων σας που κάνουν χρήση φαρμάκων υψηλού κόστους να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Υγειονομική Υπηρεσία προκειμένου να απογραφούν.

Ο Υγειονομικός Δ/ντής

Ρηγάτος Φάνης
 

Σχόλια