ΔΣΠ: Φ.Π.Α.

0

Ύστερα από ερώτημα συναδέλφου προς το Δ.Σ. του Δ.Σ.Π. σχετικά με τον φ.π.α. επί της δικηγορικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτου διορισμού ή νομικής αρωγής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Πράγματι, στις περιπτώσεις αυτές, ο δικηγόρος παρέχει την υπηρεσία οπότε για υπηρεσίες που παρέχονται από την 1η Ιουλίου 2010 και μετά ο δικηγόρος θα εισπράττει από τον εντολέα (εδώ το Ελληνικό δημόσιο) και φ.π.α. επιπλέον της αμοιβής του.
Με την ΕΥΟ πολ. 1118/2.8.2010 έγινε δεκτό από το Υπ. Οικονομικών ότι -για λόγους απλοποίησης των μεταβατικών διαδικασιών- όταν ο δικηγόρος πληρώνεται από το δημόσιο βάσει εντολής πληρωμής που έχει εκδοθεί μέχρι 30.6.2010 δεν χρεώνει φ.π.α. στο δημόσιο με την δ.α.π.υ. Εάν όμως η εντολή πληρωμής εκδοθεί από την Δ.Ο.Υ. μετά την 30.6.2010, τότε πρέπει να περιλαμβάνει και φ.π.α.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διευκρινισθεί η ημερομηνία της εντολής πληρωμής που εξέδωσε η Δ.Ο.Υ. Εάν η εντολή εκδόθηκε από 1ης Ιουλίου 2010 και μετά τότε πρέπει να περιλαμβάνει και φ.π.α., αλλιώς η Δ.Ο.Υ. οφείλει να προβεί σε διόρθωση.
 

Σχόλια