ΔΣΠ: Ματαίωση Σεμιναρίου

0

Το προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα,  23.5.2011 σεμινάριο για δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους   ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ
λόγω εκτάκτου κωλύματος του εισηγητή.
 

Σχόλια