ΔΣΠ: Νέα διαδικασία & τέλη στην κατάθεση Σήματος

0

Από αύριο (11-10-2012) εφαρμόζεται η νέα διαδικασία κατάθεσης σήματος, σύμφωνα με το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012).
Εφιστάται η προσοχή των συναδέλφων που θα προσέλθουν στη Γεν. Γραμ. Εμπορίου (πλατεία Κάνιγγος) για να καταθέσουν σήμα εντολέως τους, τόσο στη συμπλήρωση των νέων εντύπων Δήλωσης Κατάθεσης Εθνικού Σήματος (βλ. σχετικές Οδηγίες www.gge.gr) και στην υποβολή του πρωτοτύπου σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Εμπορικής & Βιομ/κής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όσο και  στην υποβολή αυτής και σε ηλεκτρονική  μορφή, με την προσκομιδή ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου, το οποίο θα τους επιστρέφεται άμεσα. Επίσης, τα νέα τέλη κατάθεσης διαμορφώνονται στο μειωμένο ποσό των 110,οο € για την 1η κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών και των 20,οο € για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη 10η . Ανάλογες μειώσεις επέρχονται και στις λοιπές εγγραφές που προβλέπονται στα βιβλία σημάτων κατ’ άρθρο 179 Ν.4072/2012.

O Πρόεδρος

Στέλιος   Μανουσάκης