ΔΣΠ: Νέος Πρόεδρος του CCBE ο Ευάγγελος Τσουρούλης

0

Στις 30 Νοεμβρίου 2012 στο Δικαστικό Μέγαρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο, έλαβε χώρα η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE), κατά την οποία εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του εν λόγω ανωτάτου αντιπροσωπευτικού οργάνου όλων των Ευρωπαίων Δικηγόρων ο κ. Ευάγγελος Τσουρούλης (νυν Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.Π.).
Το CCBE (Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης), μέσω των Εθνικών Δικηγορικών Συλλόγων όλων των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, εκπροσωπεί άνω του 1.000.000 Δικηγόρων της Ευρώπης, πέραν του μεγάλου αριθμού δικηγόρων των χωρών που είναι παρατηρητές-μέλη (όπως Κροατία, Τουρκία, Αρμενία, Σερβία, Μαυροβούνιο, κ.α.).
Το CCBE έχει αναγνωριστεί από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ως εκπρόσωπος όλων των Δικηγόρων της Ευρώπης και των Συλλόγων τους.
 

Σχόλια