ΔΣΠ: Πανελλαδική Αποχή των Δικηγόρων στις 11, 12 & 13 Ιανουαρίου 2012

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε στις 10/01/2012 αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει στην πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, στις 11, 12 και 13 Ιανουαρίου 2012 εναρμονιζόμενο με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, που συνήλθε στις 09/01/2012.
      Οι Δικηγόροι Πειραιά εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην κατά αιφνιδιαστικό και κατεπείγοντα τρόπο τροποποίηση για την ίδρυση και λειτουργία των δικηγορικών εταιρειών, σε συνδυασμό με την ερήμην τους θέσπιση αντικειμενικών φορολογικών κριτηρίων, αλλά και της ήδη επελθούσας αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών τους, πλήττοντας καίρια τους δικηγόρους, κυρίως  τους νέους, σε μια περίοδο ουσιαστικής και ραγδαίας συρρίκνωσης της δικηγορικής ύλης με το υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
      Τις ημέρες της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη περιλαμβανομένης και της παραστάσεως για αναβολή.
      Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α) όπου απαιτείται εκ του νόμου προκατάθεση προτάσεων
β) παραγραφών – λήξεως προθεσμιών
γ) αποφυλακίσεων
δ) αναστολών πλειστηριασμού και εκτελέσεως αποφάσεων
 
Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2012
 
 
      Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας
 Στέλιος Μανουσάκης                              Γιώργος Σταματογιάννης
 

Σχόλια